صفحه اصلي  |  درباره ما  |  حضور بين‌المللي  |  تماس با ما  |  English

جستجو در سايت:

 

يادداشت

نخستین شماره سال جدید در پایان نه سال فعالیت مداوم و انتشار نود و نهمین شماره نشریه  فناوری  و توسعه صنعت بسته بندی، پیش روی شماست. هم زمان با نمایشگاه صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع وابسته، آگروفود تهران در خردادماه، یکصدمین محصول این مجموعه با تدارکی ویژه در اختیار مخاطبان همیشه همراه نشریه قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب >>

كتاب


براي تهيه كتاب با شماره تلفنهاي
۶۶۴۶۲۹۰۳ - ۶۶۴۶۲۹۳۳
تماس بگيريد.

ويژه‌نامه PET

شماره چهل - سال هفتم - اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ويژه‌نامه دنياي كارتن

سال اول - شماره پنجم

 

نسخه قابل چاپ
مجله فناوري و توسعه صنعت بسته‌بندي - جعبه هاي پلاستيكي با قابليت تاشو مورد مصرف براي قطعات خودرو

جعبه هاي پلاستيكي با قابليت تاشو مورد مصرف براي قطعات خودرو
غلامرضا  فتاحي نوجوكامبري (كارشناس ارشد  شيمي )
افسون  مهران (كارشناس ارشد  شيمي )

چكيده :
اين استاندارد سندي است بر گرفته از GALIA   در  ژانويه  2009 در خصوص 3 نوع جعبه پلاستيكي با قابليت تاشو  كه در استاندارد ODETTE   PACKAGING  نيز  شرح داده  شده است .
در سال 1997، با توجه به محدوديتهاي لجستيكي و لزوم كاهش هزينه ي برگشت جعبه هاي خالي، سازمان GALIA دامنه ي جديدي از جعبه هاي پلاستيكي را تعريف كرد كه با جعبه هاي مطابق استاندارد 14479 سازگار هستند. به كارگيري اين جعبه ها به دليل داشتن قابليت تاشوندگي ديواره ها سبب سهولت در جابجايي و بارگيري، كاهش فضاي انبارش جعبه هاي خالي و هزينه هاي حمل در برگشت ميگردند و از سال 1998  به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفتند.
بكارگيري ظروف چند بار مصرف پلاستيكي بجاي ظروف يكبار مصرف در بسته بندي قطعات خودرو كاربرد بسيار وسيعي دارد اين تغير نه تنها كاهش هزينه بسته بندي زنجيره تامين را در بر دارد بلكه اثرات مطلوبي در محيط زيست دارد.
 
بسته بندي – جعبه هاي پلاستيكي سخت با قابليت تاشو مورد مصرف براي قطعات خودرو

1 هدف
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي بسته بندي جعبه هاي پلاستيكي با قابليت تاشدن و چند بار مصرف براي بسته بندي قطعات خودرو بمنظور سهولت در جابجائي و انبارش ميباشد.

2 دامنه كاربرد
اين استاندارد براي جعبه هاي پلاستيكي سخت با قابليت تاشو به ابعاد  زير در بسته بندي قطعات خودرو كاربرد دارد .
 214 ×300×400  ميلي‌متر
 214 × 400×600  ميلي‌متر
 314×400×600 ميلي‌متر

3 مراجع الزامي
مدارک الزامي زير حاوي مقرراتي است که در متن اين استاندارد ملي ايران به آن‌ها ارجاع شده است.         بدين‌ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي‌شود.
درصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه‌ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست. در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصلاحيه‌هاي بعدي آن ها مورد نظر است.
استفاده از مرجع زير براي اين استاندارد الزامي است :
3-1 استاندارد ملي ايران شماره 13421، بسته بندي – بسته هاي مقوايي و پالتهاي يكبار مصرف براي قطعات خودرو  
3-2 استاندارد ملي ايران شماره 14479، بسته بندي - جعبه هاي پلاستيكي سخت مورد مصرف براي قطعات خودرو
 

شكل(1) - شكل جعبه در حالت ديواره‌هاي ايستاده و در آستانه‌ي تاشدن

 
راهنما:
1 لبه ي بالايي يكپارچه
2 قابليت تاشو
3 ديواره هاي خارجي
4 لبه ي صاف خارجي
5 ديواره هاي داخلي
6 تورفتگي انطباق سبدها
7 دستگيره ي برداشت
8 حفاظ کارت مشخصات
9 محل نصب كارت
10 كف دروني جعبه
11 سوراخ جهت حمل مكانيكي

4 اصطلاحات و تعاريف
در اين استاندارد اصطلاحات و تعاريف زير بكار مي رود :

4-1 كف جعبه
كف جعبه به وجه پائيني جعبه گفته مي‌شود .

4-2 وجه طولي
وجه طولي به ديواره طولي و بلندتر جعبه گفته  مي‌شود .

4-3 وجه عرضي
وجه عرضي به ديواره عرضي و كوتاهتر جعبه گفته مي‌شود .

4-4 ابعاد خارجي
بلندترين طول و عرض خارجي جعبه را ابعاد خارجي گويند .  

4-5 ارتفاع بيروني
بزرگترين ارتفاع خارجي جعبه را ارتفاع بيروني گويند . 

4-6 ارتفاع در هم نشيني
بخشي از جعبه است كه امكان روي هم نشيني و ثابت شدن آنها را فراهم مي‌كند. معادل 14 ميلي‌متر در ارتفاع داخلي فرورفتگي دارد.

4-7 ارتفاع مفيد داخلي
ارتفاع مفيد داخلي برابر است با ارتفاع بيروني كل منهاي 20 ميلي‌متر.
يادآوري- ارتفاع در هم نشيني 15 ميلي‌متر بعلاوه ضخامت كف جعبه ها مساوي است با 20 ميلي‌متر.

4-8 ظرفيت
به حجم مفيد داخلي، كه از حاصلضرب طول و عرض و ارتفاع مفيد داخلي بدست مي آيد، گفته مي‌شود.
يادآوري- طول و عرض در ارتفاع مياني اندازه گيري مي‌شود .

4-9 بار قابل حمل
بيشينه حجم بار كه قابليت بسته بندي و پالت‌بندي از لحاظ وزن و ابعاد را دارا باشد بار قابل حمل گويند.

4-10 بار پالت بندي شده
به جعبه هاي چيدمان شده به صورت همگن از يك جعبه يا تركيبي از چند نوع جعبه بر روي كفي پالت (چوبي يا پلاستيكي) گفته مي شود.( شكل4)

4-11 ارتفاع تاشده
ارتفاع تا شده به اندازه ي ارتفاع جعبه پس از تاشدن كامل گفته مي‌شود. (2-  شكل1)

4-12 کد جعبه
جعبه ها بر اساس ابعاد و رنگ کد گذاري شده اند.

4-13 واحد حمل
به يک پالت و جعبه هاي پالت بندي شده روي آن گفته مي‌شود که با توجه به نوع جعبه و ابعاد جعبه داراي ابعاد متفاوتي است.

4-14  ارتفاع آزاد
به اختلاف بين ارتفاع مفيد وسيله حمل و ارتفاع بار طبقاتي گفته مي‌شود .

4-15 لبه‌ي خارجي
لبه‌ي خارجي به لبه‌ي زيرين جعبه گفته مي‌شود.

5 ويژگي‌ها
5-1 ويژگي‌هاي اصلي
5-1-1 جنس
جنس جعبه‌ها بايد پلي‌اتيلن با چگالي بالا (1) باشد .

5-1-2  رنگ
هر جعبه بايد داراي رنگ( مطابق جدول1) باشد .

5-1- 3 ساير ويژگيها
(ابعادجعبه، حجم جعبه، وزن جعبه و بار مجاز) جعبه بايد مطابق جدول (1 ) باشد:
HDPE:high dencity polyethylen1

جدول شماره (1) : ويژگيهاي جعبه مطابق شکل (1)

يادآوري: در شكل 1 توضيحات نمايش قسمتهاي ذكر شده در جدول شماره (1) آمده است.

5-2 ويژگي‌هاي ساختاري جعبه‌ها
5-2-1 ديواره خارجي جعبه
ديواره خارجي جعبه با حفظ سختي و استحكام بايد تا حد امكان صاف باشند. (3- شكل 1)
يادآوري- ديواره‌هاي خارجي بايد داراي ساختار مناسب براي شستشو باشند و براي جلوگيري از باز نشدن زبانه داشته باشند.

5-2-2   قابليت تاشو
جعبه ها بايد به راحتي از قسمت ديواره هاي طولي تا شوند. . (2- شكل 1)

5-2-3   لبه ي خارجي
 بايد صاف باشد. (4- شكل1 )

5-2-4  کف دروني جعبه
كف دروني جعبه بايد صاف باشد . ( 10– شكل1 )

5-2-5   کف بيروني جعبه
كف بيروني جعبه بايد صاف باشد . (12– شكل2 )

5-2-6   سطوح داخلي جعبه
سطوح داخلي جعبه بايد ساده و صاف باشد. (5- شكل1 )

5-2-7   ارتفاع درهم نشيني
ديواره هاي داخلي جعبه از لبه بالا بايد به اندازه 14 ميلي‌متر به سمت پايين فرو رفتگي داشته باشد .تا قابليت انباشته نمودن سبدهاي مختلف را فراهم نمايد. (6- شكل 1)

5-2-8   قابليت در هم نشيني
بايد جعبه‌ها طوري طراحي شوند كه جعبه با ابعاد 300× 400 ميلي‌متر روي جعبه 400×600 ميليمتر قابليت روي هم نشيني داشته باشد .

5-2-9    وجود دستگيره
جعبه بايد به گونه‌اي طراحي شود كه روي هر ديواره ي كوچك يك دستگيره به عمق 17 ميلي‌متر در سطح ديواره خارجي  باشد. (7-  شكل 1 )


5-2-9-1   وجود سوراخ جهت حمل مکانيکي
 بايد 2 سوراخ روي محور افقي هر وجه جعبه براي بلند كردن و حمل  مكانيكي جعبه ها وجود داشته باشد. (11- شكل 1)

5-2-10   محل نصب کارت
بابد بر رو ي ديواره ي عرضي هر جعبه محل نصب كارت مشخصات وجود داشته باشد. (9- شكل1)

5-2-11   حفاظ كارت مشخصات
در يكي از ديواره هاي كوچك بايد محافظ (فلزي و يا پلاستيكي موجود باشد.(مطابق استاندارد 14479) (8- شكل1)

 شكل(2) - شكل جعبه در حالت تاشده ي كامل و نماي كف بيروني

راهنما:
1 كف بيروني جعبه    
2 ارتفاع تاشده
3 ديواره ي خارجي
5-3-1   سرپوش پالت
سرپوش بار براي پالت‌هاي1000× 1200 ميلي‌متر قابل استفاده مي‌باشد .

 

شكل (3) - سرپوش پالت 1000×1200 ميليمتر

 


 
شكل(4) - سرپوش پالت 800×1200 ميليمتر براي پالت بندي سبدهاي تاشو

5-4 ويژگيهاي بارهاي پالت بندي شده
5-4-1 وزن كل بار پالت‌بندي شده
وزن كل   بار پالت بندي شده با يد مطابق فرمول زير محاسبه شود.

W=w1+w2+w3
W== وزن كل  پالت
w1 = تعداد جعبه ها × بار داخل  هر جعبه
w2 = وزن خالص هر جعبه × تعداد جعبه ها
= W3 وزن پالت+ وزن درب جعبه‌ها و درپوش‌ها و (تسمه و نايلون‌ها) در صورت وجود

5-4-2  ارتفاع بارهاي پالت بندي شده براي جعبه‌هاي مشابه ( شكل شماره 4 )
ارتفاع يك بار پالت بندي شده با يد مطابق فرمول زير محاسبه شود.

=h (n-1) +H+P+C ارتفاع بارهاي پالت بندي شده
 P:       ارتفاع پالت  
C :        ارتفاع  درپوش 
 H:       ارتفاع خارجي  يكي  از جعبه پالت بندي شده 
 h:       ارتفاع يك جعبه با در نظر گرفتن كاهش ارتفاع  قسمت  تو رفتگي  15 ميلي متر 
n :     تعداد طبقات  جعبه ها

شکل (5) بار پالت بندي شده استاندارد


5-4-3 بارهاي پالت بندي شده تركيبي 
جعبه‌هاي مختلف مي‌توانند مطابق روش‌هاي زير چيدمان شوند (شکل 5) به طوري‌كه سطح بالايي آنها مسطح باشد.
 دو جعبه با ارتفاع 114 ميلي‌متر =يك جعبه با ارتفاع 214 ميلي‌متر
 سه جعبه با ارتفاع 114 ميلي‌متر= يك جعبه با ارتفاع 314 ميلي‌متر
 يك جعبه با ارتفاع 214 ميلي‌متر+ يك جعبه با ارتفاع 114 ميلي‌متر= با يك جعبه با ارتفاع 314 ميلي‌متر
 سه جعبه با ارتفاع 214 ميلي‌متر= با دو جعبه با ارتفاع 314 ميلي‌متر
انواع ديگري از تركيب جعبه قابل استفاده بوده كه بايد طبق درخواست مشتري صورت گيرد.
 
 شكل (5) بار پالت بندي شده ترکيبي

5-4-4 بارهاي پالت بندي شده استاندارد روي پالت 1200×1000 ميليمتر
براي جابجايي بارهاي پالت بندي شده روي پالتهاي استاندارد به ابعاد  1200×1000 ميليمتر ميتوان از حمل و نقل رايج استفاده كرد .( مطابق جدول شماره 3 )
جداول زير تركيباتي از ارتفاع هاي  مجاز مربوط به  نوع جعبه ها ي استفاده شده در بارهاي پالت بندي شده و بار قابل حمل  در وسيله حمل  را  ارائه ميدهد .( ارتفاع درپوش ,  وزن خالص جعبه , وزن لوازم جانبي و پالت در محاسبات لحاظ نشده است . ( شكل 6 )
جداول شماره هاي( 4 - 5-6-7-8-9-10)
                            
5-5  روش پالت بندي جعبه ها جهت حمل و نقل
جعبه‌ها طوري بايد طراحي شوند كه قابليت تركيب و قرار گيري روي پالت ها با ابعاد  استاندارد ميلي‌متر 1200×1000 و800×600  ميلي‌متر را داشته باشند .
در چيدمان جعبه ها روي پالت بايد موارد ذيل بايد در نظر گرفته شود :
1- بالاترين سطح روي پالت بايد تخت و هموار باشد . 
2- بيشينه وزن بار براي هر پالت جهت حمل  1000 كيلوگرم مي باشد
3-  بيشينه  ارتفاع   مجازجهت حمل بار:  بر طبق جدول ذيل ( جدول شماره 3)

مراجع و ماخذ :
EMB-10 2009, GALIA.Foldable plastic boxes

نقل مطالب با حفظ حقوق معنوي مجله و با اشاره به مشخصات كامل مقاله بلامانع است.
 

شماره آينده
شماره پياپي ۱۰۰ - سال دهم - ارديبهشت ‌ماه ۱۳۹۳


شماره جديد
شماره پياپي ۹۹ - سال دهم - فروردين‌ماه ۱۳۹۳


صفحات زرد
صفحات زرد - شماره پياپي ۹۹ - سال دهم - فروردين‌ماه ۱۳۹۳


East AfriPack 2014
آذر هولوگرام
صفحه اصلي  |  درباره ما  |  اشتراک  |  تبليغات  |  نقشه سايت  |  تماس با ما

© کليه حقوق اين سايت متعلق به مجله
فناوري و توسعه صنعت بسته بندي مي‌باشد.